Laden...
Help Ambachtsbakker formule
de Ambachtsbakker
maakt het smakelijk

Privacy disclaimer


Ambachtsbakker gevestigd aan de Bisschopsweg 7, 3752 LK Bunschoten, is de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens zoals beschreven in dit privacybeleid.

Laatste update: 24-5-2018

 

Wanneer is dit privacybeleid van toepassing?

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Ambachtsbakker verwerkt van iedereen die iets besteld heeft via onderstaande websites:

ahbartknaptaarten.nl
ambachtsbakker.nl
ambachtsbakkerkeesblaak.nl
ambachtsbakkervankooten.nl
bakkerijbakker.com
bakkerijbakker.nl
bakkerijdeambacht.nl
bakkerijkloosterhof.nl
bakkerijluigi.nl
bakkerijnieuwenhuis.nl
bakkerijpuuruitdeschuur.nl
bakkerijschreuder.nl
bakkerijvanleeuwen.nl
bakkerlakerveld.nl
banketbakkerijvandersterre.nl
banketvandevrande.nl
bastmeijer.nl
bestelbijdebakker.nl
debakkerszonen.nl
klaashartog.nl
patisserieprenger.nl
plasman.nl
plasmanzakelijk.nl
vanoersbakkerij.nl
wimblom.nl

 

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot jou als individu. Denk maar aan jouw naam, telefoonnummer, adres of e-mailadres. Maar ook gegevens zoals je IP-adres of een klantnummer zijn persoonsgegevens. En andere gegevens die uniek zijn voor jou, zoals je ordergeschiedenis.

 

Van wie verwerken wij persoonsgegevens en hoe krijgen wij deze gegevens?

Wij verwerken de persoonsgegevens van iedereen die een bestelling plaatst in één van onze webwinkels. Wij krijgen deze gegevens rechtstreeks van jou, wanneer jij een bestelling plaatst, een account aanmaakt of wanneer jij contact zoekt met onze klantenservice. In sommige gevallen ontvangen we jouw gegevens van anderen. Bijvoorbeeld wanneer iemand een taart naar jou opstuurt.

 

Welke gegevens verwerken wij van jou, waarvoor gebruiken wij die en hoelang worden deze bewaard?

 

Gegevens voor het verwerken van jouw bestelling

Als jij iets bestelt, hebben we bepaalde gegevens van je nodig om jouw bestelling te kunnen bezorgen of dat jij deze kan afhalen. Hiervoor verzamelen wij je naam,  e-mailadres, adresgegevens, bezorgadres, betaalgegevens en je telefoonnummer.  De gegevens zijn nodig om de overeenkomst uit te voeren die je met hebt gesloten. Op grond van de wet moeten wij de gegevens gerelateerd aan je bestelling 7 jaar bewaren.

 

Gegevens in jouw account

In jouw persoonlijke account bewaren we de volgende gegevens: je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.  Het is onze klantbelofte om het leven van onze klanten makkelijker en leuker te maken. Daarom bewaren wij de gegevens in jouw account zolang je actief klant bij ons bent. Als je 7 jaar niet meer bij ons hebt ingelogd,verwijderen wij al jouw gegevens.

 

Daarnaast kun je op ieder moment een verzoek doen om jouw gegevens te laten verwijderen via klantenservice@ambachtsbakker.nl Gegevens over jouw contact met de klantenservice Je kunt met ons bellen of e-mailen. Deze gegevens slaan wij niet op, wel sturen wij deze door naar de desbetreffende bakker wanneer dat nodig is. Bijvoorbeeld als er een bestelling gewijzigd dient te worden.

 

Met wie worden jouw gegevens gedeeld?

Wanneer jij via onze webwinkel een bestelling plaatst, sturen wij jou gegevens door naar de desbetreffende bakker. Met deze gegevens kan de bestelling klaargezet worden en eventueel contact met jou opgenomen.

 

Welke rechten kun jij uitoefenen met betrekking tot jouw gegevens?

 

Recht op informatie

Jij hebt het recht op een begrijpelijke en transparante uitleg over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en welke rechten jij in dat verband kan uitoefenen. In dit privacybeleid hebben wij daarom uitgebreid uitgelegd welke gegevens wij van jou verzamelen en hoe wij met jouw gegevens omgaan.

 

Recht op inzage

Jij hebt het recht om te allen tijde inzage van ons te vragen in de gegevens die wij over jou beschikbaar hebben. Je kunt dat aanvragen via klantenservice@ambachtsbakker.nl. Aanvragen verwerken wij binnen uiterlijk 30 dagen.

 

Recht op correctie

Jij hebt het recht om jouw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist of verouderd zijn en/of om ze te laten aanvullen als ze onvolledig zijn. Dit kan je aanpassen in je eigen account.

 

Recht om bezwaar te maken

Jij hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens als jij het niet eens bent met de manier waarop we jouw persoonsgegevens verwerken. Aanvragen verwerken wij binnen uiterlijk 30 dagen.

 

Recht op dataportabiliteit

Jij hebt het recht om gegevens die jij aan ons hebt gegeven in het kader van de overeenkomst(en) die je met ons hebt gesloten te ontvangen in een machine-leesbaar formaat, zodat jij deze gegevens kan bewaren in een database. Dit betreffen jouw naam-, adres- en woonplaatsgegevens en bestelgeschiedenis.

 

Recht op beperking

Jij hebt het recht om beperking van de verwerking van jouw gegevens te verzoeken. Dit betekent dat wij jouw gegevens mogen bewaren maar niet gebruiken. Dit recht ontstaat in een aantal gevallen. Als je van mening bent dat hier sprake van is, kun je contact met ons opnemen via de klantenservice.

 

Recht om vergeten te worden/verzoek om account te verwijderen

Jij hebt het recht om ons te verzoeken om alle gegevens die wij van jou hebben te verwijderen. Wanneer jij een verzoek indient om jouw account te verwijderen, zullen wij gegevens verwijderen die tot jou herleidbaar zijn behalve de gegevens die wij op basis van de wet moeten of mogen bewaren.

 

Recht om een klacht in te dienen

Jij hebt het recht om een klacht in te dienen over de wijze waarop wij met jouw gegevens omgaan. Wanneer jij een klacht hebt, dan lossen wij dat het liefst zelf met je op. Neem daarvoor contact op met info@ambachtsbakker.nl. Tot slot heb je het recht om je met jouw klacht te wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.