Laden...
Help Ambachtsbakker formule
de Ambachtsbakker
maakt het smakelijk

Algemene voorwaarden


voor gebruik van de websites, applicaties en diensten van de Ambachtsbakker.


Gegevens hoofdkantoor Ambachtsbakker
Ambachtsbakker
Bisschopsweg 5b
3752 LK  Bunschoten
tel. 033-2999053
fax 033-2981227
KvK 51246589
BTW NL1726.06.105.B01

 

Laatst update: 24-5-2018

 

Relatie tot bakkerijen en derden

Als u bij websites of applicaties van de Ambachtsbakker een bestelling plaatst, wordt uw bestelling doorgegeven aan de bakkerij van uw keuze. De Ambachtsbakker is uitsluitend intermediair in alle handelingen. Indien uw bestelling om één of andere reden niet kan worden uitgevoerd en ons dat duidelijk is gemaakt, zullen wij u  daarvan op de hoogte stellen. De daadwerkelijke leveringsovereenkomst wordt onder de algemene voorwaarden van de bakkerij in kwestie gesloten. De Ambachtsbakker is geen partij in deze overeenkomst, omdat wij geen invloed kunnen uitoefenen op de individuele prestaties van een bakkerij. De verantwoordelijkheid van de Ambachtsbakker beperkt zich dan ook tot het overdragen van de bestelling aan de bakkerij.


Privacy statement
De Ambachtsbakker gaat zeer zorgvuldig om met de, door haar klanten ter beschikbaar gestelde, informatie. En zal de informatie alleen daarvoor gebruiken waar de klant toestemming voor heeft verleend. Klik hier voor onze privacy disclaimer.


Inzage en correctie persoonsgegevens
Conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens hebt u recht alle gegevens die wij over u hebben verzameld in te zien en zo nodig te corrigeren. U kunt zich hiervoor wenden tot klantenservice@ambachtsbakker.nl 


Behandeling persoonsgegevens
Uw gegevens worden enkel gebruikt zoals in de privacy disclaimer beschreven. Om de gewenste dienstverlening uit te kunnen voeren, worden uw gegevens doorgegeven aan de bakkerij waar u uw bestelling heeft geplaatst.


Online betalingen
Betalingen die rechtstreeks op de website worden voldaan, worden volgens afspraken met de aangesloten bakkerij via de Ambachtsbakker aan de aangesloten bakkerijen overgemaakt. Een betaling kan enkel worden terugbetaald door de bakkerij waar de bestelling is geplaatst. Indien er een geschil ontstaat over een online betaling dient u zich te wenden tot de bakkerij in kwestie.


Nieuwsbrief
Op het moment dat u een bestelling plaatst, wordt gevraagd of u onze nieuwsbrief wenst te ontvangen. Indien u de nieuwsbrief wenst te ontvangen, ontvangt u deze tot u zich hiervoor afmeldt. Afmelden voor de nieuwsbrief is mogelijk nadat u zich via onze website heeft ingelogd op uw account. Indien u de nieuwsbrief niet wenst te ontvangen, ontvangt u enkel noodzakelijke e-mail zoals de bevestigingsmail van een bestelling. Wilt u meer weten over de behandeling van uw gegevens door de Ambachtsbakker dan kunt u een
e-mail sturen naar klantenservice@ambachtsbakker.nl


Technisch bewaren van persoonsgegevens
De informatie die u bij een bestelling aan ons verstrekt, wordt bewaakt op een serie beveiligde servers. De Ambachtsbakker zal voortdurend streven naar een optimale beveiliging van de door u verstrekte gegevens.


Cookies
De Ambachtsbakker gebruikt een techniek genaamd 'Cookies' om de site www.ambachtsbakker.nl zo gebruikersvriendelijk mogelijk te maken. Het Cookie dat de Ambachtsbakker voor haar website en applicaties gebruikt, is een nummer waardoor we u de bij de volgende bestelling sneller kunnen helpen. Uw favoriete winkel wordt bijvoorbeeld bewaard, zodat u sneller een bestelling kunt plaatsen. Cookies worden bovendien gebruikt om te 'onthouden' welke producten u in uw winkelwagentje hebt. Dit is noodzakelijk voor het technisch functioneren van de websites, applicaties en diensten van de Ambachtsbakker. Er worden geen persoonlijke gegevens over het internet gestuurd door middel van het cookie, het is slechts een nummer.


Levering
Indien u een bezorgbestelling plaats, geldt het adres dat u aan de Ambachtsbakker heeft kenbaar gemaakt.


Prijzen
Hoewel de Ambachtsbakker er altijd voor probeert te zorgen dat u de meest recente prijzen op uw scherm krijgt, kan het door allerlei, meest externe, invloeden voorkomen dat prijzen niet correct zijn. De Ambachtsbakker noch de bakkerij waar u besteld hebt, is verantwoordelijk voor het terugbetalen van een eventueel prijsverschil. Indien prijzen niet correct zijn, heeft de bakkerij in kwestie het recht om niet tot uitlevering over te gaan, alvorens het correcte bedrag is betaald.  Mocht u een prijsverschil tegenkomen dan zouden wij het zeer op prijs stellen dat u dit meldt op klantenservice@ambachtsbakker.nl. Wij zullen vervolgens zorg dragen voor een correctie hiervan. De gemelde prijzen op de website zijn prijzen inclusief BTW mits anders vermeld.


Afbeeldingen/teksten
De Ambachtsbakker probeert er altijd voor te zorgen dat u de meest recente afbeeldingen en teksten op uw scherm krijgt. Het kan echter voorkomen dat teksten of afbeeldingen niet correct zijn, of in werkelijkheid afwijken van het geleverde product. De Ambachtsbakker noch de bakkerij waar u besteld heeft, is verantwoordelijk voor het terugbetalen van een eventuele bestelling waarvan de geleverde producten niet overeenkomen met de getoonde afbeeldingen.


Allergenen/ Ingrediënten declaraties
De aangesloten bakkerijen zijn zelf verantwoordelijk voor het juist vermelden van allergenen/ ingrediënten declaraties. Indien deze niet (juist) vermeld staan op deze website kunt u zich wenden tot de desbetreffende
aangesloten bakkerij.  


Klachtenafhandeling
De Ambachtsbakker is niet verantwoordelijk voor de (wan)prestaties van aangesloten bakkerijen. Heeft u echter een geschil met een aangesloten bakkerij en is dit geschil niet naar tevredenheid opgelost dan kunt u een e-mail sturen naar klantenservice@ambachtsbakker.nl


Intellectueel eigendomsrecht
Ambachtsbakker is een beschermde merknaam (gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau onder nummer 0704016). Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de Ambachtsbakker enig onderdeel van de websites, applicaties en diensten te kopiëren, aan te passen, te vertalen en/of uit te geven. Hebt u interesse (een deel van) onze site te gebruiken voor welk doeleinde dan ook, dan kunt u zich wenden tot klantenservice@ambachtsbakker.nl en een aanvraag daartoe indienen.


Aansprakelijkheid
De Ambachtsbakker doet haar best een zo optimaal mogelijke dienstverlening te bieden aan haar gebruikers. De Ambachtsbakker accepteert echter geen enkele verantwoordelijkheid voor het niet functioneren van de website, applicaties of (aanverwante) diensten.


De Ambachtsbakker alsmede deze overeenkomst vallen onder Nederlands recht.
© Ambachtsbakker - Alle rechten voorbehouden