Laden...
Help Ambachtsbakker formule
de Ambachtsbakker
maakt het smakelijk

Copyright & DisclaimerAuteursrecht
Deze site is auteursrechtelijk beschermd. Deze site is bestemd voor eigen, of intern gebruik van consumenten en onze klanten. Het is niet toegestaan, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de Ambachtsbakker, de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hardcopy, beschikbaar te stellen op een netwerk of door te zenden.

Merken en afbeeldingen
Alle woord- en beeldmerken en afbeeldingen op deze site zijn eigendom van de Ambachtsbakker, tenzij anders aangegeven, of tenzij niet geplaatst door de Ambachtsbakker. Zonder schriftelijke toestemming van de Ambachtsbakker is het niet toegestaan deze te kopiëren of hier op welke manier dan ook gebruik van te maken.

Aansprakelijkheid
De inhoud van deze site is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Wij kunnen echter geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op deze site. Voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze websites en/of de informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen sluiten wij alle aansprakelijkheid uit.  Daarnaast zijn wij voor schade, direct of indirect, die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de site verkregen is niet aansprakelijk. Het is niet toegestaan deze site te framen. Wij achten ons niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot of de informatie op enige site die is verbonden/gelinkt van of naar deze site.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de klantenservice.

Ambachtsbakker
Bisschopsweg 5b
3752 LK  Bunschoten
KvK 51246589
BTW NL1726.06.105.B01

klantenservice@ambachtsbakker.nl